Drukarki fiskalne jako obowiązek podatnika

Ukształtowane na przestrzeni wieków zasady skarbowe są formą zaleceń zgodnych z teoriami ekonomii i finansów, z jakimi muszą się liczyć parlamenty czy partie polityczne. Zarys pierwszych zasad fiskalnych wprowadził Adam Smith. Przejrzysta i wyraźna formuła podatków opierająca się na pewności, dogodności, taniości oraz równość w dziewiętnastym wieku pozostała poddana modyfikacjom. Wprowadzone w owym czasie zmiany i poprawienia zasad fiskalnych autorstwa Adolfa Wagnera do dziś pozostał w niemal niezmienionej postaci.

Wśród nadrzędnych zasad odnoszących się do płatności podatki, wartą podkreślenia jest ta, która sprowadza się do ekonomicznego aspektu zapłaty obowiązujących należności w stosunku do państwa. Zgodnie z jej maksymami, podatki w żadnym wypadku nie muszą zmniejszać majątku podatnika. Oznacza to, iż płatności na rzecz państwa powinny być pokrywane jedynie ze środków bieżących – wspomóc mają drukarka fiskalna. Inną newralgiczną zasadą podatkową jest reguła sprawiedliwości uwzględniająca powszechny obowiązek płacenia podatków. Pozostałe dwie, to norma techniczna oraz zasada fiskalna.

Opłaty podatkowe zasilające budżety samorządów oraz państwa odgrywają szereg ważnych funkcji. Jedną z najistotniejszych jest funkcja skarbowa, jaka jest kluczowym źródłem dochodów budżetowych. Historia istnienia funkcji fiskalnej sięga czasów najdawniejszych i w dalszym ciągu odgrywa decydującą rolę w procesie prawidłowego funkcjonowania narządów państwowych. Kolejną nadzwyczaj ważną funkcją podatki jest stymulacyjność. Przedsięwzięcia stymulacyjne prowadzone przez rząd drogą podatkową pozwalają na przyspieszenie, lub ewentualnie wstrzymanie aktywności biznesmenów na wskazanych szczeblach drabiny przemysłowej.

Procesy tego typu dokonywane są na drodze podwyższania podatków w wypadku próby zniechęcenia firm, lub poprzez wprowadzenie ulg i zwolnień podatkowych, kiedy państwu zależy na rozwojowi wyznaczonej gałęzi przemysłu. Podatki spełniają także funkcję informacyjną, która pozwala na określenie czy dane procesy gospodarcze przebiegają prawidłowo, czy również występują w ich przypadku jakieś niedoskonałości. Informacyjny charakter opłat podatkowych przejawia się także w ukazywaniu przekształceń ustrojowych w obrębie państwa.

Powiązane publikacje

Dodaj komentarz