Efektywne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin

Efektywne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zagwarantowane, jeżeli ktokolwiek decyduje się na kupno separatorów substancji ropopochodnych na użytek we własnym przedsiębiorstwie. Ścieki doprowadzane do separatora powinny zostać oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. Można też zdecydować się na separator substancji ropopochodnych z połączonym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną odpowiadającą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczania ścieku jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z bieżącymi przepisami prawnymi. Do separatorów nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Szczegółowe wiadomości w temacie wykorzystania separatorów podane są na witrynie internetowej. Można także dowiadywać się szczegółów od sprzedawców. Kiedy okaże się to kiedyś niezbędne, zaprezentowana marka oferuje także serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory doskonale wywiążą się ze swojej roli, jaką jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwią to dwa procesy: łączenia cząstek w jedną oraz rozdziału ciał stałych. Wówczas, w wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych i gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, gdyż po przekroczeniu podanego poziomu gęstości samodzielnie zamknie się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest parę modeli separatorów, czyli można dobrać taki, jaki spełni jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich mają by – pass, co podnosi przepustowość nominalną, aby w przypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zajęte olejem.

Powiązane publikacje

Dodaj komentarz