Jakie jest znaczenie chodzenia na nabożeństwo?

Wprowadzenie: Znaczenie chodzenia na nabożeństwo, ponieważ jest to miejsce do uwielbienia Boga Wielu zastanawia się, dlaczego powinniśmy chodzić na modlitwę? Usłyszysz inspirujące kazania, pokorne modlitwy i będziesz zaangażowany w entuzjastyczne śpiewanie, które uwielbi Boga i pomoże nam trzymać się razem (Rzymian 15:4-6).

Poza kościołem imię Boże jest bluźnione w filmach, telewizji lub w codziennych rozmowach, ale my chcemy uwielbić Boga za Jego miłosierdzie, aby Jego imię było chwalone (Rz 15:9; Dz 11:18). Czy będziesz na służbie uwielbienia Boga?Wielu ludi jest zajętych mniej ważnymi rzeczami niż gloryfikowanie: ubrania na cześć, sukienki na uwielbienie, makijaż na uwielbienie, jak iść na uwielbienie i jak dobrze się ubrać na uwielbienie.

Powinieneś zawsze pamiętać, aby być gotowym na chwałę Boga. Niezależnie od tego, jak się masz.

1. Znaczenie chodzenia na nabożeństwo, ponieważ jest to miejsce wywyższania Chrystusa

Musisz chodzić do kościoła, aby wysławiać imię Chrystusa. Kiedy ewangelia będzie głoszona w uwielbieniu, imię Chrystusa będzie wywyższone, podczas gdy rzeczy przeciwne woli Bożej zostaną obalone (2 Kor. 10:3nn). Weź udział w tym błogosławieństwie! Jezus uwielbił Boga, wykonując Jego wolę na ziemi. (Jana 13:31-32; 17:4). Żydzi skazali Jezusa na śmierć, ale Bóg wywyższył Go po Swojej prawicy ponad wszystkich innych (Dz 3:13-15; Ef 1:20-21). Reklama

2. Znaczenie chodzenia na nabożeństwo, ponieważ jest to miejsce oddawania czci Słowu Bożemu. W kościele pastor odda cześć Bogu dając mu księgę, rozdział i werset, w których głosi. (Jana 12:48-50; Kolosan 3:17; 1 Piotra 4:11). Jezus uhonorował Boga, mówiąc dokładnie to, co powiedział mu Ojciec.Powinniśmy modlić się, aby słowo Boże szybko się rozprzestrzeniło i zostało uwielbione. (2 Tesaloniczan 3:1-2) Jeśli mamy czcić Boga, musimy praktykować to, co zostało głoszone (Jakuba 1:22-25).Czy będziesz tu, aby czcić słowo Boże?

3. Znaczenie chodzenia na nabożeństwo jest dla ratowania dusz

Czy powinieneś chodzić do kościoła, aby zarażać wszystkich wokół siebie, modląc się, zapraszając i zachęcając swoich przyjaciół, sąsiadów, współpracowników i bliskich do udziału w tym spotkaniu ewangelicznym? Bądź przykładem. Wszyscy ludzie są grzesznikami przed Bogiem i jedynym sposobem na zbawienie od gniewu Bożego jest krew Jezusa Chrystusa. (Rzym. 3:23; 5:8-9; Hebr. 2:9).Ci, którzy nie znają Boga i nie są posłuszni ewangelii, zostaną ukarani ogniem wiecznym. (2 Tesaloniczan 1:7-9).

4. Znaczenie chodzenia na nabożeństwo znajduje się w „Edukowaniu świętych”

Chociaż bracia w Tesalonice już budowali się nawzajem, mieli kontynuować (1 Tesaloniczan 5:11).Czemu? Ponieważ wszyscy musimy być zbudowani, aby nadal czynić to, co słuszne i nie poddawać się (Galacjan 6:7-10).

Słowo Boże może cię zbudować i dać dziedzictwo życia wiecznego (Dz 20:32).Będziesz w kościele, aby budować siebie i świętych.Znaczenie chodzenia do kościoła. Od jakiegoś czasu mniej chodzę do kościoła. Zestaw sytuacji, o których nie można tutaj wspomnieć, stopniowo skłonił mnie do wycofania się z kościoła.

Nie chcąc i nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wpadłem do tego masowego grobu, w którym mieszka wielu ludzi i zwykle mówi: „Możemy służyć Bogu w domu, który jest taki sam, a nawet lepszy”. Przez chwilę nazwałem ten czas „czasem refleksji”, ale teraz zdaję sobie sprawę, że nadana mu nazwa jest zupełnie inna.

Dziś nie wiem dlaczego, myślałem o swoim doświadczeniu i milionach wierzących, którzy przestali chodzić do kościoła. Na ogół są zgorzkniali, rozczarowani, smutni, a niektórzy nawet pokonani. Opuszczenie kościoła, niezależnie od podanego powodu, jest czymś bardzo skomplikowanym, choć wydaje się, że ma swoje dobre strony. Jest jak zagubiona owca, z dala od stada, wędrowiec zagubiony w drodze często szukający informacji lub schronienia. Krótko mówiąc: jest to coś poważnego, znacznie poważniejszego niż się na pierwszy rzut oka wydaje. kliknij po szczegóły

Wiem, że dzisiaj jest nawet trochę skomplikowane mówienie o kościele lub kościołach ze względu na ostatnie skandale. Ale z drugiej strony jest istota i nie da się zaprzeczyć, że mimo wszystko „Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki”. (Hebrajczyków 13.8). Powodów, dla których nie chodzisz do kościoła, może być wiele, ale powodów, dla których warto chodzić do kościoła, powinno być znacznie więcej. Nie ma możliwości oddzielenia Kościoła od życia chrześcijańskiego, chrześcijańskiej praktyki i codziennego życia wierzącego.

Psalmista Dawid tak bardzo lubił Kościół, że kiedyś wykrzyknął:

„Moja dusza tęskni i mdleje za dziedzińcami Pana; moje serce i moje ciało wołają do Boga żywego” (Psalm 84:2). Kościół zatem jest nadal najlepszym miejscem na ziemi.Lud Izraela służył Bogu w różnych miejscach, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdował. Byli koczowniczym, wojowniczym ludem, ale zawsze zarezerwowali sobie miejsce i czas, by służyć Bogu i czcić go. Abraham, pierwszy wierzący, gdziekolwiek przeszedł, wzniósł ołtarz i niósł idę do twojego namiotu; wychodził w nocy, aby patrzeć w niebo, kontemplować gwiazdy i tam czcić Boga Stwórcę.

Przybytki, świątynie, synagogi i inne święte miejsca były wykorzystywane do oddawania czci Bogu. Obecnie istnieje wiele odrębnych i konsekrowanych miejsc do tego celu. Wierzący, który dosłownie ucieka z kościoła, w rzeczywistości próbuje uciec od Boga.Rozumiem, że wszystko w życiu może być doświadczeniem, a nawet nauką. Życie chrześcijańskie jest pełne radości, zadowolenia i zwycięstw, ale ma też smutki i rozczarowania.

Nie możemy pozwolić, by złe rzeczy i złe wpływy trzymały nas z dala od kościoła, a w konsekwencji od Boga. Z drugiej strony rozumiem, że możemy służyć Bogu poza Kościołem, tak, ale tylko z powodu choroby lub innej niemożliwości, nigdy z powodu buntu. Pozostanie poza kościołem jest opcją, ale każdy jakoś zapłaci za ten akt niezdyscyplinowania, wszak biblijne przykazanie brzmi: „Nie opuszczając naszego zgromadzenia, jak to jest w zwyczaju niektórych, ale upominając się nawzajem; i tym bardziej , jak widzisz, że ten dzień się zbliża.” (Hebrajczyków 10.25). „Uradowałem się, gdy mi powiedzieli: Chodźmy do domu Pańskiego”. (Psalmy 122,1).

Powiązane publikacje

Dodaj komentarz