Przebieg badań psychologicznych dla kierowców w ośrodku „ŻAKMOT”

Przebieg badań psychologicznych dla kierowców w ośrodku „ŻAKMOT” jest dokładnie uregulowany w zapisach prawa, jakich dopilnują pracownicy wybranej placówki. Badania pozwalają wskazać sprawność psychomotoryczną a także dokonać analizy procesów poznawczych.

Wykonane badania kierowców Koło obejmują tego typu elementy jak: analiza sprawności psychomotorycznej, sprawdzenie zdolności poznawczych, analizowanie cech charakteru, analizowanie dojrzałości społecznej, analiza inteligencji emocjonalnej oraz funkcjonowanie kierowcy w okolicznościach stresujących. Testy mają miejsce systematycznie co pięć lat. Wynik z badań otrzymuje się jeszcze tego samego dnia.

W miejscu takim wykonywane są też badania medyczne dla kierowców zawodowych, jakie mają za zadanie ustalić pojawienie się lub brak przesłanek ze strony zdrowia do kierowania samochodami. Pierwsze badania kierowców Koło przeprowadzone są przez lekarza medycyny transportu albo medycyny pracy na bazie ważnego skierowania. Są to testy: oceniające ogólny stan zdrowia, okulistyczne, sprawdzające poruszanie się, oceniające słuch oraz widzenia zmierzchowego.

Ośrodek przeprowadzający badania kierowców Ozorków zapewnia weryfikację predyspozycji osób mających być zatrudnione na stanowisku kierowcy na podstawie dokładnych testów a także oceny faktycznego stanu zdrowia osoby badanej. Badania takie mają za zadanie wykluczyć dopuszczenie do ruchu drogowego tych osób, których jazda mogłaby zagrozić bezpieczeństwu innych kierujących pojazdami.

Powiązane publikacje

Dodaj komentarz