Wednesday, 3 Mar 2021

Rodzaje środków przeciwpożarowych

Bez sprzętów, jakim jest ekwipunek gaśniczy niedopuszczalne byłoby ugaszenie jakiegokolwiek pożaru z tego też względu są one niebezużyteczne przy każdej akcji ratunkowej. Najważniejsza jest tutaj hydronetka, czyli zbiornik posiadający pompkę na końcu, jakiej mieści się wężyk prątniczkowy. Pojemnik ten znamionuje się pojemnością dziesięciu litrów, zaś perfekcyjna zdolność produkcyjna zainstalowanej tutaj pompki sięga dziesięciu litrów na minutę. Niezbędnym oprzyrządowaniem gaśniczym jest też gaśnica, która zamknięta jest w drobnym zbiorniku, zaś w sytuacji pogrożenia wyrzucana jest z niego w kierunku ognia. Aktualnie spotyka się wiele typów gaśnic, zaś najpowszechniejszymi są gaśnice pianowe, gaśnice śniegowe, gaśnice halonowe i gaśnice proszkowe.

Znaczącymi środkami gaśniczymi są także agregaty gaśnicze, jakie w swoim środkowi zawierają wybitnie mnóstwo środków gaśniczych. Agregaty obsługiwane są przez dwie osoby, gdyż jest to konieczny sposób ich uruchomienia. Ostatnim specyfikiem są koce gaśnicze, jakie skonstruowane są z tkaniny niepalnej oraz oddzielają dostęp tlenu do ognia. Niesłychanie znaczącym zagadnieniem, jakiemu dużo miejsca dedykują przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego jest ocena zagrożenia wybuchem – uprzejmie zapraszamy na https://bariery-ogniowe.pl/. Z tego również względu powinna być ona dokonana we wszelkich budynkach, w których odbywają się procesy technologiczne. Ważne jest to, właśnie dlatego, że używa się tu materiałów, które nieraz mają charakter grożący wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem przede wszystkim polega na wskazaniu stref najogromniejszego zagrożenia, a też sprawdzenie, jakie elementy oraz materiały w najogromniejszym stopniu mogą zainicjować zapłon. W największym stopniu na niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru narażone są obiekty, gdzie mieści się mieszanina wybuchowa charakteryzująca się wysokim ciśnieniem. Decyzję o wyznaczeniu tych miejsc podejmuje najczęściej człowiek decydujący o procesie technologicznym. Wolno wyróżnić kilka stref zagrożenia. Najniższą strefę ryzyka określa się mianem zero, zaś największą jest strefa dwadzieścia dwa, gdzie wybuch pożaru jest w najwyższym stopniu dopuszczalny. Te strefy należałoby opisać we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Powiązane publikacje

Dodaj komentarz